ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘEΣΕΙΣ

Όροι & Προϋποθέσεις για τις Υπηρεσίες της CS-Property

Τελευταία ενημέρωση: [29 Νοεμβρίου 2023]

Με την πρόσβαση και τη χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται από την CS-Property Services (“εμείς”, “εμάς” ή “μας”), συμφωνείτε να συμμορφώνεστε και να δεσμεύεστε από τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους όρους πριν χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας ή εμπλακείτε στις υπηρεσίες μας.

 1. Πεδίο Υπηρεσιών
  Η CS-Property Services είναι ένα μεσιτικό γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες που προσφέρει καταχωρίσεις ακινήτων, διευκόλυνση συναλλαγών και σχετικές υπηρεσίες. Οι πληροφορίες που παρέχονται στον ιστότοπό μας είναι μόνο για γενικούς ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αποτελούν επαγγελματικές συμβουλές.
 2. Επιλεξιμότητα Χρήστη
  Για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας, πρέπει να είστε ενήλικος και να έχετε τη νομική ικανότητα να συνάψετε μια δεσμευτική σύμβαση. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, δηλώνετε ότι πληροίτε αυτές τις απαιτήσεις.
 3. Ευθύνες Χρήστη
  Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας των διαπιστευτηρίων του λογαριασμού σας και για όλες τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του λογαριασμού σας
 4. Καταχωρίσεις και Πληροφορίες Ακινήτων
  Ενώ προσπαθούμε να παρέχουμε ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες, δεν εγγυόμαστε την ακρίβεια, την πληρότητα ή την αξιοπιστία οποιωνδήποτε καταχωρίσεων ακινήτων ή πληροφοριών στον ιστότοπό μας. Η διαθεσιμότητα και οι τιμές των ακινήτων υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
 5. Συναλλαγές Ακίνητης Περιουσίας
  Η CS-Property Services λειτουργεί ως διαμεσολαβητής στις συναλλαγές ακινήτων. Οποιαδήποτε προσφορά, αποδοχή ή συμφωνία για την αγορά ή πώληση ενός ακινήτου γίνεται αποκλειστικά μεταξύ των εμπλεκομένων μερών. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τη νομιμότητα, την εγκυρότητα ή την εκτελεστότητα οποιασδήποτε συναλλαγής.
 6. Πνευματική Ιδιοκτησία
  Το περιεχόμενο, το σχέδιο και το λογότυπο στον ιστότοπό μας αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της CS-Property Services και προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα και άλλους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, να αναπαράγετε ή να διανείμετε την πνευματική μας ιδιοκτησία χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεσή μας.
 7. Περιορισμός Ευθύνης
  Στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, η CS-Property Services δεν φέρει ευθύνη για άμεσες, έμμεσες, τυχαίες, ειδικές, παρεπόμενες ή παραδειγματικές ζημίες, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, ζημιών λόγω απώλειας κερδών, υπεραξίας, χρήσης, δεδομένων ή άλλες άυλες ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση ή αδυναμία χρήσης των υπηρεσιών μας.
 8. Ισχύον Δίκαιο
  Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας. Οποιεσδήποτε διαφορές προκύψουν βάσει ή σε σχέση με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων.
 9. Αλλαγές στους Όρους & Προϋποθέσεις
  Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε ή να ενημερώσουμε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή. Οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ αμέσως μετά την ανάρτησή τους στον ιστότοπό μας. Η συνέχιση της χρήσης των υπηρεσιών μας μετά από τέτοιες αλλαγές συνιστά αποδοχή των ενημερωμένων όρων.
 10. Επικοινωνήστε μαζί μας
  Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά με τους Όρους & Προϋποθέσεις μας, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση:CS-Property Services
  Email: info@cs-propertyservices.com
  Τηλέφωνο: +30 2311 113 793

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τις Υπηρεσίες CS-Property. Εκτιμούμε τη συνεργασία σας και την τήρηση αυτών των όρων και προϋποθέσεων

keyboard_arrow_up